Skip to content

Guiding Life is an adventure, your goal is to discover your true Self and be free

scheiding

Jaren geleden kreeg ik een droom waarin ik mijzelf uitleg zag geven aan mensen over wie ze echt zijn. Net zoals Vincent van Gogh zei “I dream of painting and then I paint my dream”, is counseling en guiding/gidsen de directe uitvoering van mijn droom.

Als gids wil ik je ondersteunen en een ander en breder perspectief bieden over diverse thema’s dan wat doorgaans als ‘normaal’ wordt beschouwd. Zelfs schijnbaar onverenigbare zienswijzen kunnen verrassend veel gemeen hebben. Hierdoor vind je (h)erkenning en kun je eenvoudiger jouw eigen route bepalen, of wellicht realiseer je dan pas dat er een doel is.

We kunnen dit doen tijdens een wandeling in de natuur, bijvoorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug of Veluwe. De natuur helpt je om jezelf beter te verbinden en meer diepte te ervaren. Het is ook mogelijk om dit bij Aquila Blu in Veenendaal of op een andere locatie te doen. Alles wordt aangepast naar jouw wensen.

Mijn wens is óók mensen te helpen die nog niet heel hard ergens tegenaan gelopen zijn. Dit zorgt er vaak ook voor dat deze groep niet snel vraagt om hulp. Veel wordt als ‘normaal’ gezien zonder te beseffen dat heel veel niet natuurlijk is. Bijvoorbeeld, vaak stress of angst ervaren, niet kunnen ontspannen maar jezelf afleiden, rondlopen met onverwerkte emoties die zich uiten in vaste patronen, vaak ziek zijn, iets doen omdat het moet i.p.v. omdat je het wilt, enzovoort!

Hieronder vind je een lijst met thema’s, combineren kan en mag en jouw eigen thema’s kunnen vanzelfsprekend ook. Alles wordt toegepast op jouw situatie en op basis van een gratis intakegesprek.

Je kunt kiezen uit een dagdeel of een hele dag. De kosten zijn indicatief €199 voor een dagdeel of €399 incl. BTW voor een dag met lunch. Indicatief omdat jij op basis van de waarde die je ervaart en wat jij je kunt veroorloven zelf de vergoeding kunt bepalen – minder of meer mag ook – om zodoende zonder uitzonderingen iedereen te kunnen helpen.

Laat de mist optrekken, om jouw weg te vinden en de zon te zien schijnen!!

 

scheiding

 

 

Het oerwoud van labels en ‘aandoeningen’

Alles en iedereen moet tegenwoordig een label hebben. We willen alles kunnen indelen als ‘normaal’ of ‘afwijkend’, en noemen dat als het brein er een rol in speelt neurotypisch of neurodivergent. Zodra we er een label op hebben geplakt, gaan we echter vaak verder zonder echt te begrijpen wat het te zeggen heeft. Sterker nog, we bestempelen het als afwijkend, zien het als een aandoening en schrijven er vervolgens medicijnen voor.

ADD Attention Deficit Disorder / ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Dit zijn geen aandoeningen of afwijkingen; het zijn oplossingen voor een wereld die verdwaald is en in chaos leeft. De wereld ziet het als een probleem en geeft deze mensen verdovende ‘medicijnen’. Het begint met het begrijpen van wat en waarom het er is, vervolgens kan je trainen het optimaal te gebruiken en daarna worden de uitzonderlijke talenten vanzelf zichtbaar.

‘Heb’ of vermoed je dat je ADD/ADHD ‘hebt’, dan kan ik je begeleiden om jouw talenten optimaal te benutten.

ASS Autisme Spectrum Stoornis

Geeft een inkijk in het ongelimiteerde potentieel wat in iedereen zit wanneer rust, focus, energie, zielsmissie (en dus talenten) samenkomen. Je bent gevoeliger voor het hebben van een gezonde omgeving, iets wat voor iedereen beter zou zijn, maar zij hebben vaak nog dikkere – op termijn overbodige – beschermingslagen om zich in de chaos staande te kunnen houden. Je zou ook kunnen zeggen dat je nog gevoeliger bent dan HPS-ers.

Ik help je graag om jouw kracht optimaal te benutten!

Dyslexie

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden“, illustreert eigenlijk al voldoende. Je brein, als je gelabeld wordt met dyslexie, is geoptimaliseerd voor beelden en patronen, niet om alleen maar naar nietszeggende letters te staren zoals we dat zijn gaan doen. Daar past een andere manier van leren bij die vaak nog niet zo gebruikelijk is in het huidige schoolsysteem, waardoor je regelmatig ergens tegenaan kunt lopen of zelfs je intelligentie verkeerd beoordeeld kunt zien worden, wat kan leiden tot een verkeerd zelfbeeld. Daarnaast is het vooral interessant om te realiseren dat visueel denken heel veel voordelen heeft, zoals creativiteit, vindingrijkheid, visie, enzovoort. Hoe helderder je jouw doelen voor ogen kunt halen, des te eenvoudiger bereik je jouw doelen.

Ik kan je helpen met tips & trucs om het lezen en leren te bevorderen, en daarnaast vooral hoe je het kunt inzetten als kracht!

HSP Hoogsensitiviteit (Highly Sensitive Person), HSS (High Sensation Seekers)

Dit zijn geen psychische aandoeningen, maar persoonlijkheids kenmerken en op basis van deze kenmerken vindt er vaak nuttige (h)erkenning plaats in het anders zijn dan anderen. Vaak blijft het echter steken in het benoemen van positieve en negatieve aspecten en er ‘mee om leren gaan’, maar veel interessanter is het diepe doel erachter begrijpen, in de natuur is niets zonder reden. Daarmee kan je het omzetten in een kracht i.p.v. een last en sterke groei realiseren voor jezelf en jouw omgeving.

Je vervult een andere functie, net zoals er in een lichaam bijvoorbeeld zenuw- en spiercellen zijn. Het lichaam functioneert alleen optimaal als alle cellen doen wat ze horen te doen. De mensheid is ook een organisme en we zijn langzaam aan het ontdekken dat het niet nuttig is en zelfs destructief is als we elkaar beconcurreren en als vijand zien.

Kort gezegd lopen HSP-ers sneller aan tegen ongezonde of verouderde patronen, zowel op persoonlijk vlak als ook buiten zichzelf en zijn dus veranderaars en komen ze met (creatieve) oplossingen. HSS-ers zijn de mensen die van risico nemen houden en de taak op zich nemen veranderingen in beweging te zetten, vooroplopen en buiten de gebaande wegen gaan. Want; zolang je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Ik help je graag jouw sensitiviteit als kracht in te zetten!

HB Hoogbegaafdheid

Staat in nauwe verbinding met hoog sensitiviteit en gaat veel verder dan goed kunnen leren, wat in veel gevallen zich niet eens uit in het huidige opleidingssysteem.

Het gebruikelijke beeld is nog steeds dat we als mensen een geïsoleerd lichaam zijn, dat alleen middels zijn/haar zintuigen informatie kan verzamelen, op magische wijze allerlei instincten heeft meegekregen en dat ons bewustzijn een bijproduct is van het brein. Dit is een totaal onhoudbare overtuiging, maar de meeste mensen lijken deze gedachte comfortabeler te vinden dan het idee dat we in continue verbinding staan met alles om ons heen, en dus dat er nog iets ‘groters’ is dan het beeld wat de meeste mensen van zichzelf hebben.

Zolang we de mens alleen als individu zien, zal de diepte van hoogbegaafdheid en hoog sensitiviteit niet onderkend worden. Hierdoor blijven we ons afvragen waar toch een ‘idee’ ontstaat in ons brein en hoe het mogelijk is dat je iets kunt aanvoelen of gedachten kunt lezen. Alles communiceert continue met elkaar via het bewustzijn, niets ‘heeft’ bewustzijn, het is niet een bijproduct van materie; materie is juist het resultaat van bewustzijn.

Helderziendheid, heldervoelendheid, helderhorendheid, helen, telepathie enzovoort zijn dus hele normale gaven die iedereen kan beoefenen en die een inkijkje bieden in wat er allemaal mogelijk is. Hoogsensitieve en hoogbegaafde mensen hebben vaak intuïtief deze kwaliteiten herontdekt.

Door deze onwetendheid kun je tegen allerlei zaken zijn aangelopen. Ik wil je graag helpen deze op te lossen, zodat je vanuit je kracht kunt leven!

Lichaamsbewustzijn

In de westerse wereld zijn we vaak zo losgekomen van ons lichaam dat het eerste gevoel van iets in ons lichaam vaak leidt tot de gedachte dat er iets mis is. We nemen allerlei maatregelen om ons lichaam te verdoven, soms in relatief gezonde vormen, maar meestal in ongezonde vormen. Als we moe zijn, stoppen we er koffie in; als we ons niet prettig voelen, gaan we eten; als we proberen emoties te vermijden, gaan we intensief sporten of harder werken, enzovoort. Lichaamsbewustzijn is uiterst waardevol, en zonder dit bewustzijn kun je het vergelijken met het rijden in een onbekende omgeving zonder navigatie. Je kunt lichaamsbewustzijn oefenen en daarnaast is het essentieel om de boodschap te ontcijferen, want de alarmbellen zullen steeds sterker gaan luiden als de boodschap niet gehoord wordt.

Daarnaast zijn er mensen die van nature een zeer sterk lichaamsbewustzijn hebben. Zonder diepe realisatie van wat en waarom ze voelen wat ze voelen, kan dit leiden tot verkeerde interpretaties, diagnoses en labels. Voorbeelden hiervan zijn het voelen van elk spiertje in je lichaam, het waarnemen van je spijsvertering, het extreem ervaren van de effecten van stoffen die je inneemt, het voelen van je organen, en het opmerken van geluiden en sensaties van binnen. Zonder inzicht kun je terechtkomen in een wereld van vage aandoeningen, of krijg je labels zoals allergieën, intoleranties en tinnitus. Of kan bijvoorbeeld het intuïtief aanvoelen van spanning kan zelfs leiden tot ongezonde stress.

In de natuur is niets voor niets: het heeft tot doel jou een feilloos kompas te geven. Sta je open voor een ander geluid en wil je jouw kompas optimaal benutten? Ik help je graag een stap verder.

Het directe pad tot Zelfrealisatie

Zelfrealisatie is het proces waarin je jezelf volledig begrijpt, je eigen identiteit, potentieel en doelen, en een diep gevoel van bewustzijn en vervulling bereikt. Het is het realiseren en tot bloei laten komen van je innerlijke zelf en het verwezenlijken van je volledige potentieel. Zelfrealisatie is de basis waaruit ik werk voor alle andere genoemde thema’s.

Het is puur gebaseerd op directe ervaring en deze ervaring leidt tot weten, geloof en hoop worden daarmee overbodig, meten is weten. Het Zelfrealisatie pad leidt naar eenwording, yoga for the soul, awakening. 

Zoek je verdieping, volledig vrij zijn, angstvrij en stressvrij leven laat mij dan – voor een korte tijd – jouw gids zijn.

Holistische gezondheid; Spirit, mind & body

Zolang mensen niet realiseren dat ze meer dan een fysiek lichaam zijn, zal een gezond lichaam ver te zoeken zijn. Veel behandelingen en medicijnen zijn erop gericht om de kwaal te onderdrukken zonder te bevatten wat het lichaam heeft te vertellen. Ziekte wordt veroorzaakt door een onbalans, zonder de oorzaak te begrijpen zal het niet altijd kunnen herstellen, hoewel het zelfhelend vermogen zeer sterk is.

Omdat de meeste mensen niet verder kijken dan hun lichaam, ligt de focus ook vooral op lichamelijke gezondheid, maar de motivatie is vaak meer gebaseerd op niet ouder willen worden of bang zijn om dood te gaan.

Holistische gezondheid gaat verder, naar het mentale en spirituele vlak van heelheid. Als de mind sterk is, zijn vele obstakels te overwinnen en gaat eenwording veel verder dan lichamelijke gezondheid. In veel gevallen zal het lichaam automatisch de mind volgen, maar voor eenwording met de bron is zelfs dat niet relevant.

Een heldere geest weet intuïtief wat het nodig heeft, vraagt veel minder van het lichaam en vergiftigt en/of verdooft het niet waardoor het eenvoudiger in balans blijft. En hij/zij zal producten kiezen die op een zo natuurlijke mogelijke wijze hebben geleefd.

Je lichaam is een klankbord van de mind, een burn-out en/of bore-out is niets anders dan een hint dat er iets te leren/ontdekken valt. Zolang je het ziet als iets negatiefs heb je niet het volledige groeipotentieel benut.

Ik kan je helpen jouw optimale gezondheid voor lichaam en geest te bereiken op en wijze die bij je past. De natuur kent geen geheimen, geen copyrights ©, geen trademarks ™, alles wat ik doe zal ik stap voor stap uitleggen, dit is juist mijn wens zodat je dit daarna zelf kunt voortzetten.

Trauma’s, emoties, gedragspatronen

Iedereen heeft in mindere of meerdere mate te maken met trauma’s en onderdrukte emoties. Trauma’s gaan veel verder dan alleen het gevolg zijn van bijvoorbeeld een oorlog. Naast de talloze kleine oorzaken die zich tijdens je leven kunnen voordoen, worden ze ook doorgegeven, zowel op individueel als collectief niveau.

Trauma’s en emoties spelen een belangrijke rol in alles wat hierboven beschreven is, omdat dit uiteindelijk tot uiting komt in gedragspatronen (ontwijking, hyperalertheid, overmatige controle, dwangmatige handelingen, enzovoort) en op kortere of langere termijn kan leiden tot angst, stress en/of ziekte. In veel oude beschavingen waren er talloze rituelen om emoties te verwerken. Dit is grotendeels verloren gegaan, en nu worden emoties vaak onderdrukt totdat ze zich uiteindelijk manifesteren.

Arno Paanstra - Spiritueel GidsDe natuur streeft naar groei en vrije expressie, niet alleen op fysiek, maar ook op mentaal en spiritueel vlak. Daardoor zijn er twee mogelijkheden wanneer er trauma’s zijn. Of je belandt onbewust in een spiraal van herhaling, of je probeert er zo ver mogelijk vandaan te blijven. In beide gevallen beknelt het de levensstroom niet om je te plagen, maar om het aan te pakken en op te lossen.

Trauma’s kunnen worden vergeleken met hoge en lage drukgebieden in het weer. Hoe meer je ze voedt, hoe sterker het patroon wordt, vergelijkbaar met hoe een lagedrukgebied zich kan ontwikkelen tot een tropische storm of zelfs een orkaan. Het uiteindelijke doel is om het temperatuur- of energieverschil op te heffen, en daarvoor is het noodzakelijk om de kern van het trauma aan te pakken. Alle opgebouwde energie is dan beschikbaar voor een krachtige transformatie.

Veel mensen vinden het eng om naar zichzelf te kijken, maar hoewel het spannend kan zijn, werkt het uiteindelijk verlichtend. Alles wat je nodig hebt, zit al in je! Ieder patroon dat je aanpakt maakt je vrijer en lichter. Bovendien is het belangrijk om te weten dat je niet alles hoeft te herbeleven of in het verleden hoeft te graven om het op te lossen. In het NU leven is vaak al voldoende.

Met name onder wat gelabeld wordt als ADD, ADHD, HSP en OCD liggen vaak lagen van kleinere of grotere trauma’s verscholen. Als je bereid bent om deze aan te pakken, zal je steeds meer vanuit je eigen kracht en vrijer kunnen leven.

Ik kan je helpen door uitleg te geven over hoe de natuur werkt, hoe emoties worden opgeslagen, hoe trauma’s ontstaan en worden doorgegeven, hoe je ze kunt oplossen enzovoort. Daarnaast kan ik je actief begeleiden bij het ontrafelen en doorbreken van patronen, het doorvoelen van emoties en het vrijgeven ervan, zodat je vrijer en helemaal jezelf kunt zijn!

Zingeving, levensvragen en dromen

In alle fasen van het leven kunnen diepgaande vragen opduiken die ons uitdagen en inspireren. Wat is de betekenis van ons bestaan? Waar waren we voor dit leven, waar gaan we na dit leven naartoe? Waar vinden we onze doelen en passies?

Bij het beantwoorden van deze vragen spelen dromen en visioenen een belangrijke rol. Van alle aspecten van het mens-zijn worden dromen misschien wel het vaakst als nutteloos afgedaan. Dit is deels begrijpelijk, want als je niet weet wat hun functie is en hoe ze werken, lijken ze misschien zonder betekenis. Carl G. Jung, de beroemde psycholoog, heeft zijn hele leven gewijd aan het begrijpen van dromen en erkende hun diepere betekenis als vensters naar het onbewuste. Dromen kunnen symbolen en boodschappen bevatten die ons helpen onze innerlijke wereld te begrijpen, onverwerkte emoties te verkennen en inzicht te krijgen in onze diepste verlangens.

Maar er zijn nog meer mogelijkheden om antwoorden te vinden op al je vragen, en het belangrijkste is te weten dat alles wat je nodig hebt, al in je zit! Als gids help ik je te ontdekken wat in jou verborgen ligt. Laten we samen op een spirituele reis naar binnen gaan!

Hoe wetenschap, filosofie en religie/spiritualiteit een eenheid vormen

Vanuit het individuele denken heeft een mens de neiging om zich te identificeren met groepen. Dit creëert verbondenheid, maar tegelijkertijd ook verdeeldheid en tegenstand. Daardoor zoekt een individu of een groep eerder naar verschillen in de ander om zijn/haar eigen identiteit te bevestigen dan naar overeenkomsten. Dit zal niet veranderen totdat iedereen zich realiseert dat hij/zij én een uniek individu is én al onderdeel van het geheel en dat groepsvorming, tegenstand en concurrentie niet nodig zijn om te overleven.

Veel mensen denken dat ze zich alleen baseren op wetenschap, maar in werkelijkheid verschilt dit niet heel veel van hoe religies zich hebben ontwikkeld, volledig versplinterd en in vastgeroeste dogma’s en denkpatronen. Met andere woorden, als je alle nu al beschikbare informatie vrijelijk zou laten stromen, zou de wereld er heel anders uitzien. En daarom bouwt de mensheid allerlei technologieën om de informatie beschikbaar te maken. Maar tegelijkertijd leeft het nog in een wereld van ego, angst en concurrentie, en wil het informatie beschermen door copyrights en patenten.

Hoewel alle spirituele teksten, zoals die in de Vedas, de Bhagavad Gita, de Tao Te Ching, de Tenach, de Bijbel en de Koran, de eenheid in de ongelimiteerde bron benadrukken, heeft dit in veel gevallen tot het tegenovergestelde geleid. Eenvoudige logica zoals vele filosofen hebben beschreven, kan gemakkelijk aantonen dat iedere vorm van exclusiviteit, dualiteit en eindigheid een ‘contradiction in terms’ is en dus niet in overeenstemming is met wat er in deze teksten staat. En ondertussen leert de wetenschap dat er op fundamenteel niveau geen enkel verschil is tussen een mens en een ster, en bevestigt daarmee dat alles één is.

Uiteindelijk is wetenschap, filosofie en religie niets anders dan een zoektocht naar onszelf, maar vanuit een ander startpunt. Zodra je naar overeenkomsten gaat zoeken en elkaar probeert te begrijpen, valt er heel veel te leren en te ontdekken.

Drie-eenheid: energie, bewustzijn en bron/waarnemer

Energie/materie en bewustzijn/geest zijn beide verschillende aspecten van dezelfde medaille. Bewustzijn is dus geen bijproduct van materie, maar zoals Max Planck al zei: bewustzijn is fundamenteel. Binnen het bewustzijn bevinden zich alle concepten, zoals tijd, ruimte, planeten, dieren, cellen en mensen, die samen het gemanifesteerde vormen. De allesomvattende bron (de waarnemer) vertegenwoordigt puur potentieel, ongelimiteerd (geen tijd, geen plaats altijd nu) en ongemanifesteerd. Dit alles vormt een eenheid en is tevens in alles aanwezig. Puur logisch gezien is er niets zonder alles, en is er niets gelimiteerd zonder het ongelimiteerde. De kosmos is niets anders dan een dynamische expressie van het potentieel, en ruimte en tijd maken het mogelijk om deze expressie te ervaren. Met andere woorden, de bron zoekt een expressie van zichzelf, of nog explicieter: jij en de bron zijn één.

Het universum is een continue zoektocht van de bron naar zichzelf, een voortdurende wisselwerking van binnen naar buiten, van idee naar creatie. Niet weten, experimenteren, obstakels overwinnen, leren van wat werkt en niet werkt, is dus een essentieel onderdeel; iets brengt je dichter bij je doel of beweegt je er vanaf. Het bewustzijn vormt één geheel, daarmee is alles een spiegeling en gebeurtenissen zijn dus een hulpmiddel om je doel te bereiken. Hoe meer je je hiervan bewust bent en iets omzet in leren, hoe makkelijker je jouw doel bereikt.

Het hele leven is samen te vatten in het beeld van een bliksem. In de kern/bron is het één, daarna ontstaat er een idee. Het idee resulteert in een potentieel/spanningsverschil, dat weer wordt opgeheven door de weg te vinden en een verbinding te creëren. Het hele idee van leven is dus een intentie/doel hebben, maar van tevoren niet de weg weten. En net zoals een bliksem steeds een kleine beweging maakt en vervolgens waarneemt of het dichter bij het doel komt of niet, zoekt het een pad tot het kan ontladen en weer één worden. Goed en fout is een illusie; iets brengt je dichter bij of verder weg, en dan ontstaat weerstand in welke vorm dan ook. De kunst is te leren van iedere beweging. Het leven is niet complexer dan dit.

Wetenschap, religie en filosofie dansen om elkaar heen om dit te beschrijven/verklaren. Technologie kopieert slechts de natuur; innovatie is onderdeel van de illusie en daarmee is het zowel nutteloos als heel nuttig, want het compenseert verloren en vergeten eigenschappen en leert ons onze ware natuur te kennen, zij het via een zeer lange omweg.

De waarheid resoneert vanbinnen: een pad uit de chaos

In onze sterke naar buiten gerichte expressie zoeken we vaak elders naar antwoorden. Echter, de waarheid zit vanbinnen, verbonden met het bewustzijn en bron. Je kompas is je intuïtie – wat niets anders is dan ideeën vanuit het verbonden bewustzijn – en (opnieuw) leren voelen wat je al dan niet dichter bij je doel brengt. Je brein fungeert als hulpmiddel voor de uitvoering en verbind je met het bewustzijn. Maar als je het volstopt met van alles en nog wat verlies je de verbinding en dit is de bron van angst, boosheid, jalousie, haat enzovoort.

Wat niet verbonden is, communiceert niet en dit leidt tot chaos. Dat is positief, want in de chaos worden nieuwe wegen gevonden. Zolang we niet beseffen dat we als mensheid één zijn, alsook één zijn met de natuur, raken we in onbalans en ontstaat weerstand. Uiteindelijk bevat weerstand de informatie die ons bijstuurt. Om dichter bij de bron te komen, moeten we ongezonde patronen, negatieve emoties en onhoudbare overtuigingen loslaten, op elk niveau, van individu tot mensheid.

Navigatietips:

 • Geloof niet klakkeloos wat je leest, ziet of hoort, voel of het klopt. Volg je intuïtie en laat vertrouwen groeien door te ervaren wat wel of niet werkt, niet door afhankelijk te zijn van iets of iemand.
 • Iedere beweging die je maakt, brengt leerzame inzichten. Doelgerichtheid leidt altijd tot win-win-win, goed voor jezelf, anderen en het geheel (goed >= neutraal). Leer van alles wat je ziet en ervaart goed of fout, dan leer je ook vanzelf waarom goed of fout uiteindelijk een illusie is.
 • Volg je hart, alles heeft een doel/missie, deze zit in je en is uniek want jij bent uniek. Alles buiten jezelf is ter lering en vermaak, zie het als inspiratie, maar het is niet de bedoeling om doelen en wegen van anderen te kopiëren.
 • Om goed te kunnen voelen, moet je jezelf niet verdoven met alcohol, drugs en verdovende medicijnen. En laat allerlei onnodige “beschermlagen”, copingmechanismen, ongezonde patronen, negatieve emoties, angsten en overtuigingen los.
 • Essentieel voor de verbinding met jezelf en de bron: goede voeding (mineralen en vitamines) en ontspanning waarbij de gedachten losgelaten worden. Ontspannen is niet hetzelfde als je brein vullen met andere gedachten, wat soms kortdurende ontspanning lijkt.
 • Alles is één, dus binnen en buiten zijn met elkaar verbonden. Je hoeft alleen jezelf te veranderen, en dan verandert de wereld automatisch mee. Je neemt de buitenkant waar zoals je de binnenkant waarneemt.
 • Voel wanneer de “feel happy” stofjes in je lichaam worden aangemaakt: dopamine, serotonine, endorfine en oxytocine. Er zijn vele ongezonde manieren om dit te bereiken, maar deze zullen je altijd verder uit balans brengen omdat ze slechts een deel (over)stimuleren. Om één te worden met jezelf moet je een doel hebben, kunnen ontspannen (wat iets anders is dan jezelf afleiden), lichaamsbeweging, eten, lachen, aanraken enzovoort, en daarnaast verbinding hebben met mensen, dieren, planten… de natuur. Een automatisch gevolg van één worden met jezelf is dat je steeds meer één wordt met de bron. Je weet dan dat je het doel bent, je bent één met alles en je kunt je identificatie met je lichaam, bezittingen en gedachten loslaten. Je weet dat je liefde en plezier bent, en je bent verbonden met alles.

Ik kan je op verschillende manieren helpen:

 • Diepe inzichten van religieuze/spirituele teksten vanuit alle stromingen
 • Diepe inzichten in wetenschap, filosofie, religies. spiritualiteit en technologie
 • Meer navigatietips om je missie te vinden, in beweging komen, etc.
 • Hoe maak je verbinding met jezelf? Patronen loslaten, emoties verwerken
 • Hoe word je één met de bron?
 • Enzovoort…

Verdwaald?

Met zoeken is niets mis. Onwetendheid is een fundamenteel concept van de kosmos. Daardoor komt het in beweging, komt het tot ideeën en als gevolg daarvan gaat het creëren. Daardoor ervaart het. Met andere woorden: zoeken, creëren, ervaren en genieten vormen een continue cyclus. Het startpunt hiervan ligt vanbinnen, voortkomend uit liefde en rust. In de natuur is dit heel goed zichtbaar door de seizoenen.

Het getuigt van sterke onwetendheid als we dit als mens alleen aan onszelf toe-eigenen en geloven dat we het enige wezen in het hele universum zijn dat eerst denkt en dan handelt. Dan ben je letterlijk jezelf verloren in een oneindig universum. En net zoals een smartphone zonder verbinding geen nieuwe informatie meer kan ontvangen, raak je ook als mens de verbinding met de realiteit kwijt, ontstaat angst, en vaak is dat destructief voor jezelf en/of je omgeving.

Als je te ver buiten jezelf zoekt, ondervind je obstakels (stress, negatieve gebeurtenissen, enzovoort). Deze obstakels hebben tot doel je terug te buigen naar jezelf. Maar vaak gaan we in gevecht met deze obstakels op een niet-doeltreffende wijze. Om een aantal voorbeelden te noemen:

 • Vastklampen aan de religie van de wetenschap, enkel geloven wat iemand anders zegt of schrijft, zonder zelf te voelen en te ervaren wat waar is en wat niet waar is.
 • Vastklampen aan de boeken, plaatsen en gebouwen waarvan gedacht wordt dat de waarheid daar te vinden is, zonder het vertrouwen te hebben – weten door ervaring.
 • Meelopen in een systeem en patronen van wat als “normaal” wordt beschouwd, maar diep vanbinnen voel je dat ze niet kloppen en dit niet wilt.
 • Vastzitten in een wereld van “moeten”, je moet dit, je moet dat. Vaak van toepassing op ongezonde patronen, maar ook op gezonde patronen, zoals moeten sporten, gezond moeten eten want anders….. Laat al het “moeten” los en vind wat jij wilt en de wilskracht ontstaat van nature.
 • In allerlei dimensies zweven, de 3e, 4e en 5e, zonder vaste grond en het moeilijk vinden of zelfs weerstand voelen om op aarde te zijn.
 • Denken dat je overheerst wordt door kwade machten, zowel op aarde als van buitenaf, complotten.
 • Jouw identiteit afleiden van iets en/of de bevestiging zoeken buiten jezelf.
 • Enzovoort…

Zolang je veel tijd besteedt aan zoeken buiten jezelf, de focus buiten jezelf legt, geluk buiten jezelf zoekt en leeft vanuit negatieve emoties zoals angst en haat, is zoeken doelloos geworden. Ik kan je helpen terug te keren naar jezelf en vanuit dat vertrekpunt te zien en te ervaren wat jouw volgende stap is. Ook kan ik je leren dit zonder externe hulpmiddelen te doen, alles wat je nodig hebt zit al in je!

 

scheiding
 
 

Alle bovenstaande onderwerpen komen voort uit eigen ervaring en/of mijn directe interactie met mensen. Externe kennis is interessant, maar iets wordt pas echt waar wanneer je het zelf ervaart. Boekkennis is overal te verkrijgen, mijn wens is mijn kennis te delen wat ik door ervaring heb opgedaan.

 

Ontpop in de 5de dimensie!
Translate »